Het is nu 19 november 2016 en de website is weer zo'n

beetje bijgewerkt over ons leven in Nederland.

Te vinden in 2016 hoofdstuk ons leven in Nederland.


De "Happy Bird" is nu te koop!


Terug na 7 jaar wereldomzeiling, klaar voor lange reizen, Wij hebben

er 8 jaar geweldig op gewoond en 12 jaar met veel plezier mee gezeild.

Met verdriet moeten wij nu onze ”Happy Bird” te koop zetten. Dit is uw

kans om een geweldig schip te kopen, dat heeft bewezen alle

weersomstandigheden aan te kunnen.Kijk verder onder het hoofdstuk Happy Bird te koop voor specificaties

en een groot aantal foto's.


***

Wederom hebben we een nieuwe telefoonnummers:

Roderick 0623892210

  Yvonne 0649123072


***

De website www.happybird.info wordt nog steeds bij tijd en wijle bijgewerkt

met nieuwtjes en foto's over ons Friese landleven.


Het oceaandagboek www.happybirdopzee.blogspot.com staat op standby,

voor je weet maar nooit.


***

Ons zee- emailadres pc9271@sailmail.com 

komt te vervallen.


email adres: happybird@live.nl

                                roderick@happybird.info

                              yvonne@happybird.info